5

ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΥΣ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ

Ο τοκετός είναι ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά και ένα ορόσημο που μπορεί να   επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του νεογνού. Περίπου 10% των νεογνών θα χρειαστούν κάποιου βαθμού βοήθεια για την ομαλή μετάβαση στην εξωμήτρια ζωή και οφείλουμε να τους την προσφέρουμε έγκαιρα και σωστά.

H Νεογνική ηλικία περιλαμβάνει τις πρώτες 28 ημέρες ζωής και είναι η πιο ευάλωτη περίοδος για την επιβίωση του παιδιού. Στη διάρκεια της, συμβαίνουν γρήγορες αλλαγές και ίσως πολλά κρίσιμα γεγονότα. Ποσοστό 65% των θανάτων στη διάρκεια του 1ου έτους, συμβαίνουν στη νεογνική ηλικία . Η μείωση της νεογνικής θνησιμότητας είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, όχι μόνο γιατί μειώνεται έτσι το ποσοστό της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, αλλά και γιατί οι οι ιατρικές παρεμβάσεις που στοχεύουν τις κύριες αιτίες των νεογνικών θανάτων διαφέρουν από αυτές που απαιτούνται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η προωρότητα είναι η οδηγός αιτία της νεογνικής θνησιμότητας και η 2η αιτία θανάτου σε παιδιά <5 ετών.
Η πλειονότητα των νεογνικών θανάτων (73%) συμβαίνουν στην 1η εβδομάδα ζωής και 36%  αυτών στο 1Ο 24ωρο.

Περισσότερο από τα 2/3 των νεογνικών θανάτων θα μπορούσαν να προληφθούν αν εξειδικευμένοι παροχείς υγείας πρόσφεραν αποτελεσματικά μέτρα υγείας στον τοκετό και στην 1η εβδομάδα ζωής.

 

Μπορείτε να δείτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ανάνηψης σε κάθε αίθουσα τοκετού εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες σε αρχείο PDF απο εδώ.

Guideline for the use of antenatal corticosteroids for fetal maturation

Perinatal Recommendations