Μητρικός Θηλασμός στα πρόωρα νεογνά

Θέμα: Μητρικός Θηλασμός στα πρόωρα νεογνά

 

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το νεογέννητο, ενώ η παρουσία και η αγκαλιά της μητέρας, αποτελούν τις πιο ισχυρές ασπίδες προστασίας των πρόωρων νεογνών. Δυστυχώς, πολύ συχνά, η προωρότητα ως αιτία αποχωρισμού της μητέρας από το νεογνό, λανθασμένα θεωρείται και εμπόδιο έναρξης, εγκατάστασης και συνέχισης του μητρικού θηλασμού. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη στέρηση από το πρόωρο μωρό, ενός πολύτιμου συμμάχου στην  παρεχόμενη φροντίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας.

Η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του μητρικού γάλακτος για τα πρόωρα νεογνά, απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην παροχή φροντίδας υγείας στη μητέρα και στο νεογνό. Τους καλεί να εφαρμόζουν πρακτικές οι οποίες προστατεύουν και προάγουν τον μητρικό θηλασμό στα πρόωρα νεογνά.

Για διευκόλυνση της υλοποίησης του πιο πάνω στόχου, σας αποστέλλονται αντίγραφα σχετικής έκδοσης της Εθνικής Επιτροπής και παρακαλώ όπως αξιοποιηθούν για κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου ή της Κλινικής σας.

 

 

 

 

(Χρύσω Γρηγοριάδου)

για Γενική Διευθύντρια

Υπουργείου Υγείας