6

Οι στόχοι μας

1. Αναβάθμιση της επαφής και των σχέσεων  μεταξύ των μελών μας δια μέσου της νέας ιστοσελίδας μας. Εγκαιρη ενημέρωση για νέα επιστημονικά δεδομένα, ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, προσεχή Συνέδρια. Ανάρτηση πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων διεθνών οδηγιών  για θέματα κλινικής πρακτικής.

2. Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Περιγεννητικής Ιατρικής κάθε 2 χρόνια

3.  Διοργάνωση  ημερίδας Νεογνολογίας/Περιγεννητικής Ιατρικής κάθε δύο χρόνια μεταξύ των συνεδρίων

4. Αντιπροσώπευση της ΕΠΙΚ σε κρατικούς φορείς της Κύπρου και επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού.

5. Προσέλκυση νέων μελών με περισσότερη ενημέρωση και δραστηριοποίηση, ανανέωση και σύσφιξη σχέσεων με συναφείς ειδικότητες στην Κύπρο και το εξωτερικό

6. Ανανέωση σχέσεων και συνεργασίας με την Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκή και Παγκόσμια Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής