• 520
  • 563
  • 521
  • 522
  • 525
  • 524

Καλοσωρισμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε  στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας  Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου (ΕΠΙΚ).

Ο χώρος αυτός στόχο έχει την  επικοινωνία και την συνεχή ενημέρωση των μελών μας,,  αλλά και όσων εμπλέκονται  με την περιγεννητική φροντίδα,   για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τη μητέρα, το έμβρυο και το νεογνό στη χώρα μας.

Η ΕΠΙΚ μέσω δράσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων  συντείνει στη  συνεχή βελτίωση   και εξέλιξη   της  περιγεννητικής φροντίδας στην Κύπρο,  βάσει  των ευρωπαϊκών και  διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών  και προτύπων.

Με εκτίμηση,

Δρ Θάλεια Παπαδούρη,

Πρόεδρος  ΕΠΙΚ