Συνάντηση ΕΠΙΚ με τον Υπουργό Υγείας

Συνάντηση είχε χθες ο υπουργός υγείας της Κύπρου με εκπροσώπους του ΔΣ της ΕΠΙΚ ! Κατά τη συνάντηση κατατέθηκαν προς τον υπουργό προτάσεις και εισηγήσεις για βελτίωση της Περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας.